Պարույր Սևակ

Պարույր Սևակի ծննդյան օրն է — Ardi

Կենսագրություն

Նամակ

« 19.1.1959Թ.
Երևան

…Իմ մխիթարանք:
Բոլոր բառերն անհետացել են, առավել ևս ինձ
օտար լեզվում:Մի բան է միայն պարզ. ես սիրում
եմ քեզ, ընդ որում, այդ ծեծված բառերն ինձ համար ունեն ավելի մեծ կշիռ ու նշանակություն, քան քեզ համար, այն պարզ պատճառով, որ ես, քո խոսքերով ասած, գիտեմ, թե ինչի հետ համեմատեմ այն…
Ես էլ քեզ նման, անընդհատ ու ամենուր քեզ հետ եմ, իմ Ուրախություն: Եթե դու կասկածում ես դրան, կնշանակի իրականում քո կանացի էությունը( այս դեպքում ՝ կանխազգացողությունը, հոտառությունը) թույլ է, ինչում չէի ցանկանա համոզվել:
Ներիր այս թոթովախոսության համար:Ինձ համար
հիմա կրկնակի ծանր է:Մխիթարիր ու օգնիր հեռվից:
Ես նրանցից եմ , ովքեր պարտքի տակ չեն մնում:
Սիրում եմ քեզ,և այս բառերն ամենաճիշտը, միակն
են ռուսերեն բառարանում:
Գրկիր ինձ՝ անհանգստացածին, հոգնածին, կիսա
հիվանդին, որն այնուհանդերձ քոնն է և զգում է քո բույրը:
Պ.»:

Բանաստեղծություն

***

Ա՜խ քեզ ինչպե՞ս ասել, որ քեզ հիշում եմ դեռ,
Ինչպե՞ս չասել, որ դու դեռ թանկ ես ինձ համար,
Ինչպե՞ս մեզ բաժանող արգելակը քանդել,
Ինչպե՞ս չգալ քեզ մոտ, ինչի՞ համար:

Ինչպե՞ս չասել, որ` դու, միայն դո՜ւ չես թախծում,
ինչպե՞ս ասել, որ ես ծնվել եմ քեզ համար,
Ինչպե՞ս չասել , որ ես միշտ էլ քեզ եմ տենչում,
Սակայն ինչպե՞ս ասել, ինչի՞ համար:

Չէ՞ որ բաժանվեցինք կարծես մեր ցանկությամբ,
Եվ այսօրը պարզ էր և ինձ, և քեզ համար…
Հիմա ինչու՞ ցավել անցած երջանկությամբ,
Եվ չցավել՞, ինչու՞, ինչի՞ համար:

Ինչպե՞ս, ինչպե՞ս ասել` նորից արի, արի՜,
Ինչպե՞ս չասել, որ ես ապրում եմ քեզ համար:
Գեթ չխոստովանե՞լ ցավը մեր սրտերի,
Խոստոնովանե՞լ, ինչու՞, ինչի՞ համար…

Понятие о биоценозе

КОНСПЕКТ ПО ТЕМЕ «Биоценозы. Биогеоценозы. Экосистемы и их компоненты»

Генезис является синонимом исторически сложившейся совокупности растений, животных, микроорганизмов, обитающих на суше или в водоеме (биотопе), характеризующейся определенной взаимосвязью как между собой, так и с абиотическими компонентами окружающей среды. Термин «биоценоз» впервые предложил немецкий водный биолог К. Миобиус в 1877 году.

Студопедия — Биоценоз и его устойчивость

По определению, биоценоз — это совокупность живых организмов, соответствующая среднему уровню абиотических факторов в окружающей среде по своему составу, виду и количеству особей, в которой организмы тесно взаимосвязаны и поддерживают свое существование за счет непрерывного воспроизводства. Биоценозы в природе бывают разного масштаба. Группа мхов, живущих на дереве, гниющем стволе, лугу, пруду, болоте, лесу и т. Д.

Поступление воды, пищи, кислорода в живые организмы обеспечивает поступление веществ и энергии из окружающей среды. Благодаря фотосинтезу только зеленые растения и некоторые бактерии способны непосредственно поглощать энергию солнечного излучения, накапливать ее в химических связях органических соединений, которые затем распределяются по пищевым цепям в биоценозах. Аквариум и теплица относятся к числу искусственных биоценозов. В природе небольшие биоценозы являются составной частью более крупных. Биоценозы представляют собой открытые системы и постепенно меняются, поэтому часто бывает сложно определить границы биоценоза. В состав биоценоза входят растения, животные и бактерии. В биоценозах отдельные виды, популяции и группы видов могут заменяться другими без ущерба для сосуществования. Границы биоценоза соответствуют границам биотопа и, следовательно, экосистемы.

Экология сообществ и экосистем, Понятие о биоценозе, биогеоценозе, экосистеме, Типы связей и взаимоотношений между организмами - Биология: пособие-репетитор

Վայոց Ձորի մարզ

Վայոց ձորի մարզ | Աշխարհը մեր աչքերով

Vayots Dzor Wine Route - Հայաստանի գինու ժառանգությունը

Տեսարժան վայրերը

Պռոշաբերդ, Սելիմի քարավանատուն, Սմբատաբերդ, Սպիտակավոր, Ցաղաց Քար, Մոզրով, Ջերմուկի ջրվեժ, Սիոն, Արջերի քարանձավ և այլն։

Պռոշաբերդ (Բոլորաբերդ)
Պռոշաբերդ (Բոլորաբերդ)
ՍԵԼԻՄԻ ՔԱՐԱՎԱՆԱՏՈՒՆ /9.7.1.2./ – Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայության
Սելիմի քարավանատուն
Վայոցսար լեռ - Հայաստանի հրաբուխները - Armenian Geographic
Վայոց Սար

Բնական պայմանները և հարստությունները

Վայոց Ձորի մարզն իրոք ձորերի երկիր է: Լեռնալանջերն ամենուրեք կտրատված են խոր կիրճերով ու ձորերով: Մարզը հարևանների հետ կապող գլխավոր ճանապարհները անցնում են դժվարամատչելի լեռնանցքներով: Գեղարքունիքի մարզի հետ նա կապվում է Սուլեյմայի լեռնանցքով, որը ամենաբարձրն է` 2410մ:

Վայոց Ձորի մարզ

Վայոց ձորին բնորոշ են ռելիեֆի սնամեջ ձևերը` քարանձավները: Հատկապես հայտնի է Մագիլի քարանձավը:

Մոզրովի քանարձավ Վայոց ձորում
Մագիլի քարանձավ

Վայոց Ձորի համար բնորոշ են երկրակեղևի սաստիկ ցնցումները: «Քառասուն օր երկիրն օրօրվում էր», — վկայում է Կիրակոս Գանձակեցին, պատմելով 735թ. ուժեղ երկրաշարժի մասին, որը կործանեց Մոզ ավանը և ուրիշ շատ բնակավայրեր: Պատմիչի կարծիքով հենց այդ պատճառով է գավառը ստացել «Վայոց Ձոր» (ողբերի ձոր) անունը:

Արփա - Վիքիպեդիա՝ ազատ հանրագիտարան
Արփա գետ

Վայոց Ձորի հիմնական ջրային զարկերակը Արփա գետն է: Նրա վերին հոսանքի բարձունքների վրա առաջացել են Ջերմուկի (ավելի քան 60մ բարձրության) և Հերհերի փրփրաբաշ ջրվեժները: Արփա գետի վրա, Ջերմուկ քաղաքի մոտ կառուցվել է Կեչուտի ջրամբարը, որի ջուրը Արփա-Սևան ջրատարով հոսում է Սևանա լիճ: Շատ են նաև հանքային աղբյուրները, դրանց թվում` հռչակավոր Ջերմուկը:

Բնակչությունը

Վայոց Ձորի մարզը աչքի է ընկնում բնակչության ոչ միայն ամենափոքր բացարձակ թվով, այլև ամենացածր խտությամբ ՀՀ-ում:

Հնագիտական պեղումներով պարզվել է, որ Վայոց Ձորի տարածքը բնակեցված է եղել բրոնզի դարից սկսած: Այն նույնպես բազմիցս ենթարկվել է օտար նվաճողների ասպատակությունների ու ավերածությունների: Եղել են զանգվածային ջարդեր ու բռնագաղթեր: Փոխվել է բնակչության թվաքանակն ու կազմը: Հայ բնակչության առաջին զանգվածային վերադարձը տեղի է ունեցել 1828-1829թթ.: Արևելյան Հայաստանը Ռուսաստանին միանալուց հետո Պարսկաստանի Խոյ և Սալմաստ գավառներից այստեղ հիմնադրված հայ ընտանիքները ավելացրին մարզի բնակչության քանակը:

Վայոց ձորի մարզ - Վիքիպեդիա՝ ազատ հանրագիտարան

Քաղաքները

Մարզի երեք քաղաքներն էլ` Եղեգնաձորը, Ջերմուկը և Վայքը փոքր քաղաքներ են: Մարզկենտրոնը` Եղեգնաձորը, պատմական Սյունիքի հնագույն բնակավայրերից է: Այն եղել է տարբեր հայ իշխանական տների աթոռանիստը: Ռուսաստանին միանալու պահին նա մի փոքր գյուղ էր, որն աճեց Պարսկաստանից գաղթած հայ ընտանիքների հաշվին: Նրա աճը նկատելի դարձավ 1931թ. հետո, երբ դարձավ վարչական շրջանի կենտրոն:

Մարզում առանձնահատուկ տեղ է գրավում Ջերմուկ քաղաքը: Նա առաջնակարգ առողջարանի հռչակ ունի: Ամեն տարի քաղաքի սանատորիաներում իրենց առողջությունն են վերականգնում ու հանգիստ են անցկացնում Հայաստանի ու արտասահմանի հազարավոր քաղաքացիներ: Այստեղ է կատարվում հանրահայտ «Ջերմուկ» հանքային ջրի շշալցումը և առաքումը աշխարհի տարբեր երկրներ:

Քաղաքի պատմությունը – Visit Jermuk
Քաղաք Ջերմուկ

Վարժություններ

էջ 60

1.

1. Hablar ma՛s bajo.

Habla ma՛s bajo, porfavor. (tu՛)

Hable ma՛s bajo, porfavor. (usted)

2. Escribir tu/ su nombre.

Escribe tu su nombre. (tu՛)

Escriba usted su nombre. (usted)

3. Terminar el trabajo.

Termina el trabajo. (tu՛)

Termine el trabajo. (usted)

4. Abrir la puerta.

Abre la puerta. (tu՛)

Abra la puerta. (usted)

5. Cerrar la ventana.

Cierra la ventana. (tu՛)

Cierre la ventana. (usted)

6. Escuchar lo que digo.

Escucha lo que digo. (tu՛)

Escuche lo que digo. (usted)

7. Tomar ma՛s verduras.

Toma ma՛s verduras. (tu՛)

Tome ma՛s verduras. (usted)

8. Ordenar tu/ su cuarto.

Ordena tu su cuarto. (tu՛)

Ordene usted su cuarto. (usted)

9. Anadir azu՛car al zumo.

Anade azu՛ca al zumo. (tu՛)

Anada azu՛ce al zumo. (usted)

10. Limpiar la mesa.

Limpia la mesa. (tu՛)

Limpie la mesa. (usted)

2.

1. Prepara todos los ingredientes, antes de empezar.

2. Compra siempre productos de primera calidad.

3. Elabore siempre un menu՛ equilibrado.

4. Usa siempre aceite de oliva.

5. Anade algu՛n detalle imaginativo a tus platos.

6. Recoge bien la cocina, una vez terminado tu trabajo.

Շահ Աբասի արշավանքները. հարցեր ու առաջադրանքներ

1․ Շահ Աբասը ուզեբկներին հաղթելով ինչը ապահովեց

Победив узбеков, шах Аббас обезопасил границы государства с востока.

2․ Ինչի հանդեպ Շահը հատուկ ուշադրություն դարձրեց

Шах уделял особое внимание экономическому развитию государства, поощрению внутренней и внешней торговли.

3․ Որ թվականին սկսվեց թուրք- պարսկական պատերազմը

Турецко-персидская война началась в 1603 году.

4․ 90-ական թթ․ որ երկրի արևելյան նահանգներում տեղի ունեցան խռովություններ

Беспорядки произошли в восточных провинциях Османской Турции, Анатонии.

5․ Շահ Աբասը ում օգնությամբ վերակազմեց պարսից բանակը

С помощью американцев шах Аббас реорганизовал персидскую армию.

6. Որ թվականին պարսիկները գրավեցին Ջուղան

1604 Весной персы заняли Джульфу.

7․ Ինչքան տևեց Երևանի պաշարումը

9 месяцев.

8. Պարսկական բանակը որ տարածքը գրավեց

Персидская армия заняла Тебриз и Нахичевань.

9․ Որ դարում թուլացավ Օսմանյան պետությունը

Османское государство ослабло в 17 веке.

10․ Պարսկական բանակի մի մասը Հայաստանի որ նահագները անցան

Южная и Западная сторона Армении.

Michael Jackson: 10 Facts About the King of Pop

Whose moves and looks inspired Michael Jackson, the iconic 'King of Pop'? | South China Morning Post
 1. Michael began his career at the age of six, having gathered with his brothers in a group and called it «Jackson Five».
 2. The king had a special ritual before going on stage — a few minutes before the performance, he drank a cocktail of ricol caramel dissolved in hot water. Jackson believed that this drink strengthened the ligaments.
Michael Jackson's 'Off The Wall' | For The Record | GRAMMY.com
 1. His album «Thriller» was recognized by the Guinness Book of Records as the best selling album in the history of music.
 2. What Michael Jackson cannot be imagined without is his «moonwalk». This dance element was spied on by the French mime Marcel Marceau.
 3. Our hero was a big fan of the Spider-Man comic series and it is said that during his lifetime he dreamed of playing Peter Parker in a movie.
 4. Jackson was born in a shirt: On September 11, 2001, Michael had an appointment at one of the offices of the Twin Towers, but due to poor health, he had to cancel the trip.
 5. The king of pop music from the very beginning of his career loved to troll journalists and constantly provided the media with false information about himself. For example, in 1986, Michael sent his photo in a pressure chamber and accompanied it with a comment that he intends to sleep in one every night in order to live at least 150 years. Time magazine — bought it.
 6. In Côte d’Ivoire, our hero was officially crowned and bore the title of «King of Sani».
 7. At one time, our hero bought out the shares of the company, which owned the rights to most of The Beatles’ compositions. It was this move that led to a spat between Jackson and McCartney, who wanted to acquire them earlier.
 8. The award-winning American filmmaker Martin Scorsese made an entire mini-film based on the singer’s seventh studio album, Bad, in which Michael was directly involved.
This is Michael Jackson Legacy! | MJVibe

Վարժություններ

 Հաշվել արտահայտության արժեքը

105

ա) log915 + log918 – log910 = log915 * 18/10 = log9 + 3 * 4 = log912

բ) log5 * (7 + 2<6) + log5 * (7 – 2<6) = log5 * (7 + 2 – <6) * (7 – 2 – <6) = log5 * (19 * -4 * 6) = log5 * (49 – 24) = log225 = 2

գ) 1/2log7 36 – log7 14 — 3log7 ∛21 = 1/2 log7 6² — log7 14 — log7 (∛21)³ = 1/2 · 2· log7 6 — log7 14 — log7 21 = log7 6 — log7 14 — log7 21 = log7 (6:14:21) = log7 (1/49) = log7 (7⁻²) = -2log7 7 = -2·1 = -2

դ) 2log1/56 – 1/2log1/5400 – 4log1/54<45 = log1/536 * 4/20 * 455 = log1/51/52 = 21/5

106

ա) lg(11 — 3x) < 2 — lg5

11 — 3x > 0, 3x < 11, x < 11/3
lg(11 — 3x) < 2lg(10) — lg5
lg(11 — 3x) < lg(100/5)
11 — 3x < 20
3x > — 9
x > — 3
Պատ՝ х ∈ (- 3; 11/3)

բ) lg(7x + 5) < 1 + lg3

lg(7x + 5) < lg(10) + lg(3)

lg(7x + 5) < lg(30)

7x < 30 — 5

7x < 25

x < 25/7,

x > -5/7

Պատ՝ х ∈ (-5/7; 25/7)

գ) log₂(4x — x²) < 5 + 2log₀,₅3

log₂(4x — x²) < log₂(2⁵ * 3‾²)

log₂(4x — x²) < log₂(32 * 1/9)

log₂(4x — x²) < log₂(32/9)

36x — 9x² — 32< 0

-9x² + 36x — 32 < 0

(3x — 8) * (3x — 4) > 0

х ∈ (8/3; ∞)

х ∈ (-∞; 4/3)

х ∈ (-∞; 4/3) U (8/3; +∞); х ∈ (0,4)

х ∈ (0; 4/3) U (8/3; 4)

դ) log₂(x² — 3x — 4) ≤ 2 + log√₂3

log₂(x² — 3x — 4) ≤ log₂ (2²) + log₂(3²)

log₂(x² — 3x — 4) ≤ log₂(36)

x² — 3x — 4 — 36 ≤ 0

x² + (x + 5) — 8(x+ 5) ≤ 0

(x + 5) * (x — 8) ≤ 0

{x ≤ -5; x ⪰ 8 {x ⪰-5; x ≤ 8

х ∈ ∅

х ∈ [-5, 8]

х ∈ [-5, 8], х ∈ (-∞; -1) U (4, +∞)

х ∈ [-5; -1) U (4; 8]

107

ա) log₄ (x + 3) ≤ log₄ (9x — 13)

log₄(x + 3) ≤ log₄(9x — 19), х ∈ (13/9; +∞)

x — 9x ≤ -13 — 3

-8x ≤ -16

x ≥ 2, x ∈ (13/9, +∞)

x∈ [2, +∞)

x ≥ 2

Типы пищевых связей

Пищевая цепь – это взаимоотношения между несколькими видами живых организмов, при которых один вид является пищей для другого и так далее. Особенностью её является то, что энергия переходит от самого слабого вида к самому сильному в пределах экосистемы. 

 Типы пищевых цепей

Есть два основных вида пищевых цепей:

 • Пастбищная цепь (цепь выедания) состоит из 3-5 звеньев, причём в таком виде цепи живущие организмы поедают растения или более мелкие организмы. Пример: трава — косуля — тигр.
 • Детритная цепь (цепь разложения) состоит из мёртвых продуктов питания и организмов, которые их потребляют. Пример детритной пищевой цепи: мёртвые растения и животные –> микроорганизмы –> земноводные –> мелкие млекопитающие –> хищники.

Примеры пищевых цепей

 • пшеница –> мышь –> ястреб 
 • морковь –> кролик –> волк
 • водоросли–> мелкая рыба – хищная рыба – хищная птица.

Что входит в состав пищевой цепи

Пищевая цепь состоит из звеньев, каждое из которых – это организм определенного вида. Часто звеньями цепи становятся группы организмов: в этом случае у пищевой цепи больше шансов на сохранение, если какой-то из видов внезапно исчезнет. Первое звено пищевой цепи еще называют первым трофическим уровнем. На нём обычно находятся автотрофные организмы: растения или бактерии. Чтобы получить энергию для жизни, им не нужно непосредственно кого-то есть, так как они питаются солнечной энергией, разлагающимися остатками и прочими веществами, которые находятся в природе.

пищевая цепь

На втором уровне находятся животные, которые питаются этими автотрофами. Их еще называют первичными потребителями. Ими могут быть насекомые, мелкие грызуны, рыбы, птицы и другие организмы, которые потребляют растительную пищу. На третьем уровне стоят вторичные потребители, или хищники. Так, если вторым звеном пищевой цепи является мышь, то третьим станет змея, хорёк или ястреб. Обычно в пищевой цепи более трёх звеньев. На четвертом, пятом и более высоких уровнях стоят всё более крупные хищники. Завершает цепь так называемый суперхищник: у него нет врагов в дикой природе. Примеры суперхищника – тигр, акула или медведь.

пищевая цепь

Childrens who changes the world

Wolfgang Amadeus Mozart

The world-renowned Austrian composer belongs to that rare cohort of talents who gained recognition during their lifetime. Moreover, it began at a very early age: Wolfgang’s father noticed his abilities even when the boy was only three years old, and gave his first performances at the age of six. Quickly enough, all the nobility of Austria and neighboring countries knew about the young nugget and wanted to see him at their court. Thanks to his parental ingenuity — the first thing to impress those in power, Mozart received patronage and his success was inevitable. He wrote his first full-fledged works at the age of 10.

Stevie Wonder

It was thanks to this dark-skinned singer, pianist and composer that the stereotype that an African American should play the piano with black glasses was entrenched. Stevie has won 25 Grammy awards and is one of the most influential musicians of the 20th century. He was a pioneer of the rhythm and blues and soul music genres. Born blind, Wonder became interested in music early: at the age of 8, he mastered many instruments, including the piano, guitar, organ, harmonica and drums. By 12, he made his recording debut. 4 years later, in 1966, he released Uptight and collaborated with Smokey Robinson on his hit «Tears of the Clown».

Առաջադրանքներ

1. Գտնել հինգ եռյակ հոմանիշ տրված բառերի մեջ. փոթորիկ, ցող, վերջալույս,շրշուն, արևածագ, միջօրե, մեգ, սոսափ, շաղ, պարզկա, մշուշ, բորան, բաղորդայն, խարշափյուն, լուսաբաց, եղյամ, մուժ, հողմ

Մեգ, մշուշ, մուժ

Արևածագ-, ուսաբաց

Փոթորիկ, բորան, հողմ

Ցող-եղյամ, շաղ

Շրշյուն, սոսափ, խարշափյուն

2. Հետևյալ բառերի արջևից ավելացնել հատկանիշ արտահայտոզ բառ. լեռներ, լռություն, անդորր, ապառաժներ, դղրդոց, տրամադրություն, խարդավանք, կոհակներ

Գեղեցիկ լեռներ

Մեռյալ լռություն

Մահացու անդորր

Սուր ապառաժներ

Անհանգիստ դղրդոց

Հիասքանչ տրամադրություն

Աններելի խարդավանք

Փռփրուն կոհակներ